Aleluya Acordes de Aleluya I

Aleluya I

   MI    LA    SI7   MI
¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! (bis)

 MI  LA    SI7 MI SOL#m DO#m FA#m  SI7 MI
¡Aaaaleluya, aaaaaleluya aaaaaaaleluya, aaaaaleluya!

			 
50% Complete